פרשת תזריע-מצורע התשפ"א
פרשת תזריע-מצורע התשפ"ב

פרשת תזריע-מצורע התשפ"ג
מובא בדיני טהרת המצורע "זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע בְּיוֹם טׇהֳרָתוֹ וְהוּבָא אֶל־הַכֹּהֵן׃"
כל הפסוק הזה אומר דרשני, למה קורא לדיני הטהרה של המצורע "תורת המצורע" ולמה נאמר "והובא אל הכהן" הלא מיד בפסוק הבא נאמר : וְיָצָא הַכֹּהֵן אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה, אז הכהן היה בא אליו ולא הוא אל הכהן?

והנה בפשיטות התורה אומרת תורת המצורע ללמדנו שיש כאן תורה שהוא צריך ללמוד, יש כאן תהליך שהוא צריך לעבור. ראיה לדבר מהפסוק הבא :וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְלָקַח לַמִּטַּהֵר שְׁתֵּי־צִפֳּרִים חַיּוֹת טְהֹרוֹת וְעֵץ אֶרֶז וּשְׁנִי תוֹלַעַת וְאֵזֹב׃ למה המצורע נקרא כאן "מִּטַּהֵר" ולא מטוהר? אלא נאמר כך בבנין התפעל ללמדנו שהוא צריך להתפעל, המצורע צריך לעשות תהליך עבודה פנימי מעצמו כדי להיטהר. וזה גם הענין שאומרת כאן התורה והובא אל הכהן. למרות שברור שהכהן יצא אליו מחוץ למחנה, הוא צריך לעשות עבודה רוחנית שעל ידה הוא מתקדם אל הכהן.
השם משמואל מבאר שהמיטהר צריך לפני שהוא נטהר להתעורר מעצמו ולרצות להתקרב אל הכהן. גם הוא צריך לצאת מביתו כדי לפגוש את הכהן ולכן נאמר והובא אל הכהן.
הכהן הינו מי שמבטא את המקום המתוקן, הוא אוהב שלום ורודף שלום. בשונה מהמצורע שהגיעה אליו הצרעת מפני שהתנשא על אחרים או דיבר לשון הרע וכיוצא בזה, הכהן כל ענינו לשרת את הציבור,להתפלל עליהם ולרומם אותם. הכהן הוא האנטיתזה של המצורע והמפגש ביניהם לאחר שהמצורע הורחק משאר העם, מסוגל לעורר את החלקים הבריאים של המצורע לתפוס פיקוד על חייו.
מי השילוח מעמיק עוד יותר בהבנת העניין, ומבאר שתורת המצורע שואפת לא רק לגמול אותו מ דיבורים רעים, אלא להוציא יקר מזולל. להפוך את החיסרון ליתרון. אם עד כה הייתה לו משיכה לדיבור שלילי, ללשון הרע, הרי שעכשיו הוא יעשה מזה תורה, הוא לא יעצור את רוחו, הוא לא ישתוק אלא ישתמש בכוח הדיבור שלו למטרות של תורה.
התורה הזו מדהימה, יש כאן הפוך על הפוך, הרי עצם הטומאה יש בה הפוך תבליט. כי ככל שהייתה יותר קדושה במצב הבריא כך גדלה הטומאה במצב הקלקול או החידלון. נמצא בטהרת המצורע שהופכים את הקערה חזרה למקומה.

על דרך הרמז המצורע רומז לכל ימי חלדנו עלי אדמות, יש בנו חלקים בריאים וחלקים מצורעים. האתגר שלנו למגר את הצרעת, להתנקות מהזוהמה. השאת רומזת לגאוה.הספחת רומזת לתאוה ולחמדה. הבהרת רומזת ליצר השפלת הזולת המונע מקנאה. והובא אל הכהן- מתבצע לאחר המוות מביאים אותנו לבית דין של מעלה, ובודקים האם נרפאנו מהצרעת. פעמים שמחזירים אותנו שוב לעולם הזה למקצה שיפורים.
כיום אין לנו צרעת שתאותת לנו שאנו צריכים לתקן את עצמנו, אבל עדין נשארו סימנים שאם נלמד לראותם נוכל לעשות את העבודה הנפשית הנכונה. לדוגמא כשאנו רואים את נגעי האנשים מסביבנו, זה איתות לנו לבדוק אם אין לנו גם משהו מנגע זה, כמו שנאמר: הכל אדם רואה חוץ- מנגעי עצמו. דהיינו כל העולם הוא מראה בשבילנו. רפואה שלמה לכולם. בעז מלט

053-525-3443

מייל: serge@hermesh.co.il

פוגל סרז'