בס"ד ערב פורים מאמרים התשפ"א
בס"ד ערב פורים מאמרים התשפ"ב
בס"ד ערב פורים מאמרים התשפ"ג
בס"ד ערב פורים מאמרים התשפ"ד

מדוע אנו מתחפשים בפורים?
מה המקום לשימוש במסכות למטרות קדושות?

בפורים עם ישראל נכנס לסכנה קיומית בשל התנהגות צבועה שלו, אם זה בשל השתחוות לצלם ואם זה השתתפות בסעודת אחשוורוש. גם נראה מהסיפור שהפרסים עצמם היו מאוד בתוך תרבות של הצגות. עד היום אנו רואים שימים אלו בעלי סגולה מיוחדת להצגות. טוב אבל זה היה קלקול זו הייתה הבעיה, בגלל ההצגות באו הגזרות. ובכלל אנו רואים כמה סכנות וקלקולים באים לרגל התנהגות צבועה,אחד בפה ואחד בלב, אז למה אנו מאמצים את נושא התחפושות בפורים?

נאמרו על מנהג זה תשובות רבות. יש שהסבירו שכל הענין שלנו בתחפושות בפורים הוא דוקא כדי להוריד את התחפושות. הורדת התחפושת שאנו שמנו על עצמנו בפורים תעזור לנו להוריד עוד שכבות של צבע שהתרגלנו לשים על פנינו. ויש שהסבירו שהן נועדו לשחרר את המעצורים השכליים וכך להשיג שמחה שהיא מצות היום. ויש הסבירו שהמסכות נועדו להקל על העניים לבקש צדקה, כך הם לא חשופים ולא נאלצים להתבייש.
אבל ברצוני הפעם לנסות להבין גם את הצד החיובי שיש בתחפושת דרך סיפור המגילה.
הסיפור של המגילה חושף לנו שאמנם הישועה באה דרך מרדכי שהיה 'נאמן למקור', שלא השתתף בסעודת אחשוורוש,ולא השתחוה להמן בזמן שכולם התחנחנו אליו. אבל אנו רואים שימוש במסכות, הסוואות והסתרות  כלי שאף מרדכי ואסתר השתמשו בו בעצמם כדי לנצח את המן , מה פשר הדבר?

ראשית כמה דוגמאות לכך:
מרדכי ציווה על אסתר לא להגיד את עמה ומולדתה. והיא אכן כך עשתה-זו מסכה מסכה. וכמו שאסתר לא גילתה את עמה ומולדתה גם כל היהודים שידעו את האמת-לא גילו את הדבר ושמרו אותו בסוד. אפילו המן שבטח חקר והכין רשימות של כל היהודים להיות ערוך ליום השואה שהוא תכנן להביא על היהודים, לא ידע דבר על יהדותה של אסתר.
אחר כך כשאסתר הזמינה למשתה היין את המן יחד עם המלך תוך כדי שהיא מתכננת לטמון להמן פח,ומצליחה לשמור על 'פוקר פייס' כדי שהמן לא ידע להזהר ממנה. לא לחשוף כלום מהסלידה המחרידה שהיא חשה כלפיו-זו ממש אומנות המשחק.
גם מרדכי לא כרע ולא השתחווה להמן-אמנם יש במעשה זה נאמנות למקור, אבל הוא עשה כן בהפגנתיות רבה, הוא השתמש בדרמה, הוא גם לא ענה לשאלות הכתבים והתקשורת ששאלו אותו מדוע אתה עושה כן. מרדכי לבש שק ואפר ובא איתו בכוונה עד לשער הארמון, טוב אתה עצוב ואתה כואב את כאב האומה אבל  למה להרגיז עוד יותר את השלטונות?

מרדכי ואסתר היו יכולים לומר לעצמם בדור שכולם בו מתחפשים אנחנו נהייה אנשים אמיתיים ולא נתחפש, אבל הם לא כך עשו,הם חשפו את הניצוצות הקדושה שנמצאים בעולם המסכות.
יש מסכות ויש מסכות, יש מסכות שמטשטשות את הזהות העצמית ויש להיפך. ההבדל ביניהם כמו ההבדל שבין אימוג'י לבין קריקטורה. כשמרדכי לא השתחווה להמן ועוד עשה זאת בפרהסיה בהפגנתיות זה כמו קריקטורה, נאמן למקור בהפגנתיות. בניגוד גמור למסכות הטמאות, של אותם אנשים שהמסכות שעטו על פניהם גרמו לעצמם לאבד עם הזמן את זהותם העצמית.

אמנם יש הבדל בין התחפושות של אסתר לשל מרדכי, מרדכי לא הסתיר את עצמו,את זהותו היהודית. הוא כן הסתיר את זה שהוא יודע את שפת הטרשיים, הוא הסתיר את היותו דוד אסתר, הסתרת ידע ולא הסתרת זהות. והוא בעיקר החצין בצורה בוטה את היותו יהודי שלא יכרע ולא ישתחווה,הוא לבש שק , אבל שק זו לא זהות שמזדהים איתה.
אסתר לעומתו ירדה 'על פני השטח' יותר נמוך משאר היהודים, הם הלכו לסעודת אחשוורוש,אירוע חד פעמי. והיא- אסתר הלכה להיות אשתו של אחשורוש, והסתירה בכלל את יהדותה, ואחר כך גם הסתירה את שנאתה להמן הזומן להרוג את כל עמה, זו מסכה שנדבקה טוב טוב לפנים שלה. ובכל זאת בשעת המבחן אסתר עמדה בגבורה בניסיון ושמרה אמונים לעמה ולאלוהיה. ברור שלא כל אחד היה יכול לעמוד בניסיון כזה, אבל אנו צריכים להבין זאת כיצד לא מאבדים במצבים כאלה את הזהות העצמית שלנו?

כיצד נוכל להישמר מהמסכות הטמאות?
קודם כל נתפלל שה' לא יביאנו לנסיונות שיביאונו חלילה לבזיונות, הניסיון של אסתר באמת היה קשה מאוד, בכל אופן ללמוד אנו צריכים. חז"ל מלמדים אותנו שאסתר שמרה על 'נבדלות מנטלית', היא בעקשנות מדהימה הקפידה בכל ימי שהותה ב 'כלוב הזהב' לאכול רק אוכל כשר,זרעונים ושאר ירקות. היא הצליחה לשמור שבת,היא דאגה להזכיר לעצמה את זהותה העצמית האמיתית. הצלחתה בשעת המבחן בעצם חשפה את עבודתה העקבית היום יומית במשך שנים רבות.
המסר לדורות מכאן, כשאנו רואים בדור שלנו איזה קלקול, מנהג לא טוב, מודה בעייתית וכדו', אנו יכולים להתרחק מקלקול זה ולשמור על עצמנו,זה לא רע. אבל בדרך זו לא ניצלנו עדיין את התופעה לקדושה, לא השתמשנו בארגז הכלים שניתן לנו. מרדכי ואסתר מלמדים אותנו שגם מסכות יכולות להיות דבר קדוש, ואם נשכיל להשתמש בהם נכון נוכל גם לשמור על עצמנו וגם להרים את עם ישראל.
כשאנו נבוא בפורים הבעל"ט להתחפש,הבה נחשוב איזו מטרה קדושה נוכל להשיג באמצעות התחפושת.

053-525-3443

מייל: serge@hermesh.co.il

פוגל סרז'