בס"ד על משיח התשפ"א
בס"ד על משיח התשפ"ב
בס"ד על משיח התשפ"ג
מציאה ועקרב
ראשית בקיצור, מלך המשיח הוא אדם בשר ודם, כמובן עניו,צדיק, חסיד ות"ח. צאצא של דוד המלך ובו נשמה גדולה מנשמת דוד המלך ומשה רבינו. הוא יתגלה כאן בארץ ישראל, והוא ינהיג פיזית את העם היושב בציון. ובסופו של דבר את כל העולם כולו, וימליך את השם על כל הארץ.
כיצד הוא יופיע?
נאמרו על כך בחז"ל כל מיני אמירות, אחת מהן שהוא יבוא בהיסח הדעת,"שלושה באין בהיסח הדעת אלו הן משיח מציאה ועקרב"(מסכת סנהדרין צז,ע"א).
מה הקשר בין משיח,מציאה ועקרב?
אומר המהרש"א בחידושי אגדות "כלל אלו השלשה בענין זה, אם זכה בהיסח הדעת של משיח יבא לו משיח בהיסח דעת של מציאה ששמחה וטובה יהיה לו. לא זכה יהיה לו ביאת המשיח כהיסח הדעת דנשיכת עקרב לרעה לו:"
הנה אנו מבינים בפשטות שאלה שמצפים לבואו של המשיח, העובדים את השם באהבה ומצפים לישועה, ביאת המשיח תהיה כמוצא מציאה ששמחה היא לו. לעומת זאת אלו שיש להם שאיפות אחרות בחיים, שלא קשורות לתיקון עולם במלכות שדי, ביאת המשיח תהיה להם מאוד כואבת כעקיצת העקרב, ראו כיצד כיום בחזרת הימין לשלטון והתחזקות המחנה הדתי לאומי, עוד לא התגלה המשיח וכבר יש כאלה שמרגישים עקיצת עקרב.

אשתי רעיתי אמרה לי כאן חידוש נפלא, יש עוד סוג שלישי של אנשים, ישנם כאלה שבתחילה כשיתגלה המשיח הם יחושו אמנם עקיצת עקרב, כי זה לא הסרט שהם חשבו להיות בו, הם ציירו בנפשם אחרת לגמרי את מהלך התקדמות ותיקון העולם, הם חשבו שהדתיים האלה הם חבורה של אנשים פרימיטיבים חשוכים, או כמו שהתבטא פרופסור אסא כשר "המוטציה הלאומנית חושפת מעבר מצורת החיים הדתית של חיים שיש בהם דבקות בעקרונות של צדק והגינות, יושר וחמלה, לצורת חיים פרועה, זדונית, המקדשת את הארץ ומשליטה את עצמה באלימות על יושביה, בשיטות שאין בהן צדק ואין בהן חמלה ואין בהן מוסר ויש בהן פולחן אלילי של הארץ, העם והמנהיגות המושחתת שלו". אבל כיוון שמדובר באנשים טובי לב ומחפשי צדק הגינות יושר וחמלה, כלשונו של אסא כשר, כשהם יבינו שלשם הכל הולך, שהמשיח שכה הפחיד אותם, הוא זה שיביא את בשורת הצדק והשלום לעולם, הם יגלו שמה שחשבו כעקרב בעצם זו המציאה. זה החלום שלהם גם כן.

אנו עכשיו בחודש חשון, שמזלו מזל עקרב, שלעת עתה אין בו עדין שום חג, אבל אומרים חז"ל שבית המקדש השלישי יחנך בחודש חשון והמרירות של מר חשון תתמתק. מובא בספר יצירה "המליך אות נ’ בריח וקשר לו כתר וצרפן זה בזה, וצר בהם עקרב בעולם ומרחשון בשנה ודקין (מעיים) בנפש זכר ונקבה".
החוש המיוחד לחודש זה הוא הריח. האות נון והמזל עקרב.
לעת עתה חודש חשון הינו חודש עם אירועים קשים בהיסטוריה , המבול התחיל בו (לאחת הדעות). ירבעם בן נבט מרד בו במלכות בית דוד ובדה מלבו חג בחודש זה (מלכים א,יב) ואין בו חגים. האות נון השייכת לחודש זה הינה אות נופלת, גם ממזמור "תהילה לדוד" היא נפלה.

אבל לעומת זאת יש לחודש חשון ולעקרב קשר עם ביאת המשיח, ואומר הבני יששכר שעקרב בגימטריה =372= דוד משיח, מלך המשיח נקרא "בר נפלי" עליו רומזת האות נון, ויש אומרים שהוא יתגלה בחודש חשון. לישיבת המשיח מקבלים מי שיודע להפוך את המר למתוק, להפוך את עקיצת העקרב למציאה. המיוחד במלך המשיח מכל החושים הוא חוש הריח, השייך לחודש חשון כמו שראינו "והריחו ביראת השם". אומר הבני יששכר "בעת התיקון במהרה בימינו הנה ימלוך מלך בית דוד משיח צדקנו ויתחנך הבית במרחשון ויתוקן העולם במלכות" (עיין בני יששכר לחודש חשון).
הקב"ה יקים לנו בקרוב את סוכת דוד הנופלת, חודש חשון שלעת עתה מזלו עקרב יתמתק ותתגלה המציאה שבו , גם הריח ישוב להיות מלך החושים.

053-525-3443

מייל: serge@hermesh.co.il

פוגל סרז'