ירושלים

יום א' 23 ביוני 2024

י"ח  בסיון תשפ"ד

חרמש

20:23

 בין השמשות 2 כוכבים גלויים

20:23

 

 

 

20:30

לילה צאת הכוכבים - שמש 8.5 מעלות מתחת לאופק

20:30

 

 

 

23:05

אשמורת התיכונה משמרת שנייה

23:05

 

 

 

ירושלים

יום ב' 24 ביוני 2024

י"ח בסיון תשפ"ד

חרמש

00:41

חצות הלילה (חצות סולארית)

00:42

02:18

אשמורת הבוקר משמרת שלישית

02:18

 

 

 

04:18

עלות השחר יום הוא 72 דקות קודם הנץ / אחרי השקיעה

04:20

 

 

 

04:35

טלית ותפילין המוקדם ביותר (המשיכיר)

04:33

05:30

זריחה - הנץ החמה (מותאם לגובה)

05:32

 

 

 

09:06

סוף זמן קריאת שמע על דעת הגר"א

09:07

10:18

 תפילת שחרית אחרונה על דעת הגר"א

10:18

12:41

חצות היום צהריים

12:42

13:17

תפילת מנחה המוקדמת ביותר מנחה גדולה

13:18

16:53

תפילת מנחה מנחה קטנה

16:53

18:23

 פלג מנחה על דעת הגר"א

18:22

 

 

 

19:53

שקיעת החמה מותאם לגובה

19:52