ברכת שהכל
בָּרוּךְ אַתָּה יהֵוָהֵ, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם שֶׁהַכֹּל ניהיה בִּדְבָרו.

053-525-3443

מייל: serge@hermesh.co.il

פוגל סרז'

מייל: serge@hermesh.co.il

ברכות הנהנין
חזרה לכל ברכות חזרה לדף הבית